Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu (గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ)

Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu (గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ పాట లిరిక్స్): ఈ శ్లోకాన్ని శృంగేరి మఠ పీఠాధిపతులు అయినా శ్రీ శ్రీ శ్రీ భారతి తీర్థ స్వామిజిగారు రచించారు.ఈ శృంగేరి మఠం కర్ణాటక లోని శృంగేరి లో ఉంది. గరుడ గమన స్తోత్రాన్ని మనం జపిస్తే అంతే శుభమే జరుగుతుంది అని ఒక నమ్మకం. హిందూ మతానికి సంబందించిన మఠాల్లో ఇది అత్యంత ప్రాచీనమైనది మరియు ప్రాముఖ్యత కలిగినది. స్వామి భారతి తీర్థ స్వాముల వారు గొప్ప పండితులు మరియు విద్వాంసులు. ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ను కీర్తించడానికి ఈ స్తోత్రాన్ని రచించడం జరిగింది.

Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu

Garuda Gamana Tava in Telugu (గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ)

 

గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసిల సతు మమ నిత్యం !!
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ !!
1. జలజనయన విధినముచిహరణముఖ
విబుధవినుత-పదపద్మ – 2
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ
2.భుజగశయన భవ మదనజనక మమ
జననమరణ-భయహారీి – 2
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ
3.శంఖచక్రధర దుష్టదైత్యహర
సర్వలోక-శరణ – 2
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ
4.అగణిత గుణగణ అశరణశరణద
విదళిత-సురరిపుజాల- 2
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ
5. భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం – 2
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ
గరుడ గమన తవ చరణకమలమిహ
మనసి లసతు మమ నిత్యం
మనసి లసతు మమ నిత్యం !!
మమతాపమపాకురుదేవ
మమపాపమపాకురుదేవ !!

Leave a Comment