Swami Vivekananda Quotes in Telugu 2022

Swami Vivekananda Quotes in Telugu: Thinkers from various religions, communities, and traditions were brought together in Swami Vivekananda’s thought process. His words inspire a break from the shackles of inertia. National Youth Day is named after Swami Vivekananda. There are still ripple effects from his ideas that he spread across the country during his 39-year career, 14 of them spent in public life.

Swami Vivekananda Quotes in Telugu

Swami Vivekananda Quotes in Telugu 2022

మీరు ఏమి ఆలోచిస్తారో అదే అవుతారు. కాబట్టి మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

మిమ్మల్ని మీరు నమ్మే వరకు మీరు దేవుడిని నమ్మలేరు.

మన హృదయంలో మరియు ప్రతి జీవిలో దేవుడిని చూడలేకపోతే మనం దేవుడిని ఎక్కడ వెతకగలం.

భగవంతుడు ఈ  జీవితంలో మరియు తదుపరి జీవితంలో అందరికంటే ప్రియమైన వ్యక్తిగా పూజించబడాలి.

ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఆ ఒక్క ఆలోచనను మీ జీవితంగా చేసుకోండి – ఆలోచించండి, కలలుకనండి, ఆ ఆలోచనపై జీవించండి. మెదడు, కండరాలు, నరాలు, మీ శరీరంలోని ప్రతి భాగం, ఆ ఆలోచనతో నిండి ఉండనివ్వండి. ప్రతి ఇతర ఆలోచనలను వదిలేయండి. ఇదే విజయానికి మార్గం.

ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఆ ఒక్క ఆలోచనను మీ జీవితంగా చేసుకోండి – ఆలోచించండి, కలలుకనండి, ఆ ఆలోచనపై జీవించండి. మెదడు, కండరాలు, నరాలు, మీ శరీరంలోని ప్రతి భాగం, ఆ ఆలోచనతో నిండి ఉండనివ్వండి. ప్రతి ఇతర ఆలోచనలను వదిలేయండి. ఇదే విజయానికి మార్గం.

ఆత్మకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉందని ఎప్పుడూ అనుకోకండి. అలా అనుకోవడం గొప్ప మతవిశ్వాసం.

లేవండి, మేల్కోండి. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు ఆగవద్దు.

మనం ఎంతగా బయటకు వచ్చి ఇతరులకు మంచి చేస్తామో, అంతగా మన హృదయాలు శుద్ధి చేయబడతాయి. అప్పుడు దేవుడు మనలో ఉంటాడు.

లోకం గొప్ప వ్యాయామ శాల, ఇక్కడ మనం మనల్ని బలవంతులుగా చేసుకుంటాము.

విశ్వంలోని అన్ని శక్తులు ఇప్పటికే మనవి. మన కళ్ల ముందు చేతులు వేసి చీకటిగా ఉందని ఏడ్చేది మనమే.

హృదయం మరియు మనస్సు మధ్య సంఘర్షణలో, మీ హృదయాన్ని అనుసరించండి.

నిజమైన విజయానికి, నిజమైన సంతోషానికి  గొప్ప రహస్యం; తిరిగి ఫలితాన్ని ఆశించకపోవడం, సంపూర్ణ నిస్వార్ధం కలిగి ఉండడం.

బలహీనంగా చేసే ఏదైనా – శారీరకంగా, మేధోపరంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా, దానిని విషంగా తిరస్కరించండి.

ఇతరుల నుండి మంచిగా ఉన్న ప్రతిదాన్ని నేర్చుకోండి. మీ స్వంత మార్గంలో దాన్ని గ్రహించండి. కానీ, ఇతరుల లాగ మారకండి.

ఒక సమయంలో ఒక పని మాత్రమే చేయండి,  అది చేసేటప్పుడు మీ మొత్తం ఆత్మను దానిపై ఉంచండి.

 

ఒక్క క్షణం ఓపికతో ఉంటే చాలు.. కొండంత ప్రమాదాన్ని సైతం ఆపొచ్చు. కానీ అదే ఒక్క క్షణం ఓపిక లేకుంటే మీ లైఫ్ మొత్తం నాశనం అవుతుంది.

ప్రతిరోజూ ఒక్కసారైనా మీతో మీరు మాట్లాడుకోండి. లేదంటే మీరు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తితో మాట్లాడే అవకాశాన్ని కోల్పోతారు.

జీవితంలో ధనాన్ని కోల్పోయినా పర్వాలేదు.. కానీ మీ క్యారెక్టర్ ను కోల్పోతే మాత్రం అంతా కోల్పోయినట్టే.

Swami Vivekananda Quotes 2022

* ప్రపంచం

ప్రపంచం గానే ఉంటుంది కానీ

మనం ఎవరని,  మనం చూడాలి

* మనమే మనం, ఎవరో కాదు

బాధ్యత

మనం బాధపడటానికి

* మనస్సు యొక్క స్వచ్ఛతను పొందడానికి పోరాటం, నిరంతర సాధన కావాలి…

*  నిలబడి…. యుద్దం… చెయ్ ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా

అదే ఆలోచన…

*  నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి వచ్చావంటే ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది లేదంటే చెట్లకు, రాళ్లకు నీకు తేడా ఏమిటి

* స్వేచ్ఛగ జీవించడానికి  ధైర్యంగా ఉండు

నీ ఆలోచనలను ముందుకు వెళ్ళిన్నివ్వడ్డానికి ధైర్యంగా ఉండు.

* మెడిటేషన్ అనే శక్తి లేకుండా ఎ జ్ఞానం లేదు

* ఓటమిని ఎప్పుడూ పట్టించుకోక అది సహజం

జీవితం యొక్క అందమే అది….

*  నీ దగ్గరున్న వాటితోనే పని చెయ్

అన్ని దారులు అవే తెరుచుకుంటాయి…

నీకోసం…

*  బలహీనంగా ఉంటే దేవున్నీ  అందుకొలేవు

బలహీనంగా ఉండద్దు

బలవంతుడిగా ఉండాలి …

*  ధ్యానం లో ఉండే గొప్ప విషయం

అది మనల్ని ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మనసుకు దగ్గర చేస్తుంది

*  ఆందోళన

వ్యాధి కన్నా భయంకరనమైనది ….

* ఎవరికైతే ఎ ఆశ  లేకుండా డబ్బు కోసం కాకుండా గొప్పతనం కోసం కాకుండా

సహాయం చేస్తడో

అతను చాలా మంచివాడు….

*  ఈ ప్రపంచం ఒక మాయ

అది నిన్ను అవివేకిని చేయకుండా చూసుకో.

* అన్ని పనులను సరైన విధంగా మంచి విషయం తో ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం ఉంటుంది

*  మన మైండ్ యొక్క శక్తి కిరణాల లాంటివి అవి వెదజల్లుతాయి, ఎప్పుడైతే ఏకాగ్రతతో ప్రకాశిస్తాయో

అది మన జ్ఞానం యొక్క అర్థం…

* నీ శ్వాస  ప్రార్థన అయ్యేంత స్థాయికి చేరుకో…

*  విశ్వాసం నమ్మకం కాదు….

 

*  అందరూ మనశ్యులు ఈ మూడు విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలి

మంచి ఆలోచన

మంచి మాట

మంచి పని

*  నేను కోరుకునే ఒక జీవితం

రేపటి  తరానికి ఒక కాంతిని  ప్రకాశింపజేచేయడానికి కావాలని కోరుకుంటున్నా

* చావు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఒక మంచి పని కోసం త్యాగం చేసింది మేలు

* పవిత్రమైన ధ్యానం చేయడం వల్ల ఉన్న అన్ని చెడు ఆలోచనలు తొలగిపోతాయి

* నీ మనసును ప్రకశింపజేయడం వల్ల

విశ్వంలోని ప్రతి నిజం

నీ మనసుకి సాక్షిగా అవుతాయి

* నువ్వు దేవుడు నిన్ను నమ్మితే

నువ్వు అతని నీ జీవితంలో ప్రతిక్షణం గుర్తుంచుకుంటావు

*  ఒక వ్యక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి  1000 సార్లు అయిన పుడతను

* మనిషి దైవం…

* మన ఇంద్రియాలచే బందింపబడతం

మనల్ని ఎప్పుడూ అవి అవివేకిని చేయాలని అనుకుంటూ  ఉంటాయి

* ఎప్పుడూ హీరోలాగా ఉండు

నీకు భయం లేదు

* అంతం లేని భయం, నమ్మకం ఇది విజయానికి నియమాలు

These are the best quote from Swami Vivekananda, share this life-changing quotes with your family and friends.

Also Read:

Leave a Comment